Dowiedz się, jak druk cyfrowy opakowań może zwiększyć wydajność i obniżyć koszty operacyjne w firmie.

Dlaczego druk cyfrowy ?

Druk cyfrowy to proces druku bezpośredniego, w którym atrament/toner jest nakładny bezpośrednio na podłoże. Przemysł oznakowań i druku fotograficznego był pionierem tej technologii, która od tego czasu została szeroko zaadaptowana przez wiele innych branż druku. Wydawnictwa, wystawy, ulotki reklamowe i materiały marketingowe są dziś powszechnie drukowane przy użyciu technologii cyfrowych. Jeśli chodzi o opakowania, technologia cyfrowa różni się od konwencjonalnych metod druku, takich jak np. fleksografia.

Druk fleksograficzny, jest jedną z metod drukarskich doskonale sprawdzających się przy wysokonakładowym druku. Jest to technika drukarska, która wykorzystuje płynne farby szybkoschnące. W przeciwieństwie do innych metod, druku cyfrowego nie da się skategoryzować z użyciem podłoży drukowych i metod nakładania koloru, ponieważ nie wykorzystuje się tutaj klisz ani form drukowych. W tej metodzie drukowany obraz jest przekazywany przez komputer bezpośrednio do drukarki.

Firmy wciąż przekonują się do tej stosunkowo nowej i szybko rozwijającej się metody druku. Jest ona obecnie wykorzystywana do produkcji pudełek tekturowych, ekspozycji detalicznych, etykiet produktów i innych zastosowań związanych z opakowaniami. Osiągnęliśmy punkt zwrotny, w którym firmy zaczynają rozumieć, że druk cyfrowy przynosi korzyści ich marce, łańcuchowi dostaw i konsumentom – niektóre z nich są po prostu niemożliwe do osiągnięcia przy użyciu konwencjonalnych metod druku.

Przyjrzymy się, jak cyfrowo drukowane opakowania umożliwiają firmom zamawianie tego, co chcą, kiedy chcą i jak chcą. Dzięki temu usprawniają łańcuch dostaw, aby sprostać wymaganiom cyklu życia produktu.

Współczesny cykl życia produktu

Na półkach sklepowych i w sklepach internetowych pojawia się więcej jednostek asortymentowych niż kiedykolwiek, a cykle życia produktów skracają się z każdym rokiem. Sytuację pogarsza rosnąca liczba produktów i wariantów produktów wchodzących na rynek. Według badania Nielsena przeprowadzonego wśród firm CPG, w 2015 roku w Europie wprowadzono na rynek 60 000 nowych SKU. Spośród nich tylko 55% dotrwało do 26 tygodnia, a tylko 24% pozostało po roku.

W jaki sposób marki są w stanie wspierać rosnący popyt na nowe i zróżnicowane produkty za pomocą dopasowanych do nich opakowań? W przypadku konwencjonalnych metod druku nie jest to takie proste, ale dzięki drukowi cyfrowemu marki mogą teraz osiągnąć sprawny i elastyczny łańcuch dostaw.

1 Źródło: “Looking to Achieve New Product Success? Listen to Your Consumers.” Nielsen, czerwiec 2015.
2 Źródło: “Product lifecycle.” https://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle. Wikipedia, 2019.

Gdzie tu miejsce na opakowania?

Ilość opakowań, którymi dysponuje firma, musi wspierać wahania wielkości sprzedaży produktu w czasie. Nie działa to jednak na zasadzie “im więcej, tym lepiej”. Nadwyżki zapasów opakowań ograniczają przepływ gotówki. Dodatkowo generują koszty magazynowania, podczas gdy są niewykorzystywane. Mogą nawet stać się nieaktualne, zanim będą miały szansę zostać wykorzystane. Ostatecznie ida na recykling lub na wysypisko śmieci. Pieniądze wyrzucone w błoto.

Dodatkowo, wykorzystywanie tych samych opakowań miesiąc po miesiącu w trakcie cyklu życia produktu stwarza niewykorzystane możliwości marketingowe. Nie maksymalizuje się możliwości sprzedażowych. W ciągu roku ma miejsce wiele wydarzeń, w których można wyeksponować swoje opakowania i produkt. Ważne święta, wydarzenia sportowe, akcje charytatywne, virale i inne. Wszystkie te wydarzenia dają markom szansę, by stać się częścią wydarzeń w social mediach, a nie siedzieć z boku i przyglądać się innym.

Wyzwanie związane z tradycyjnymi rozwiązaniami w kwestii opakowań

Konwencjonalne metody druku z trudnością mogą zaoferować elastyczne i dopasowane do potrzeb marki rozwiązania. Dzięki którym mogą one z dużą skutecznością sprostać tym zmiennym wymaganiom dotyczącym opakowań. Tradycyjne procesy produkcyjne są przeznaczone do produkcji masowej i wymagają dużych minimalnych zamówień identycznych pudełek, etykiet lub ekspozytorów detalicznych, aby były opłacalne dla marki i producenta. Może to powodować dwa problemy:

 • Marka jest zmuszona do zakupu większej ilości opakowań niż potrzebuje, co powoduje zaleganie niewykorzystanych zapasów, magazynowanie i ograniczenie przepływu gotówki.
 • Marka jest ograniczona liczbą zmian w projekcie graficznym, które może wykonać w trakcie cyklu życia produktu, ze względu na długi czas realizacji i wymóg zakupu nowych płyt drukarskich przy każdej zmianie opakowania.

Obie kwestie prowadzą do “wyrzucenia pieniędzy w błoto.”

Druk cyfrowy : rozwiązania dla biznesu

Technologia druku cyfrowego umożliwia markom bardziej efektywne zarządzanie cyklem życia produktu i potrzebami w zakresie opakowań. Dzięki możliwości drukowania tego, co chcą, kiedy chcą i jak chcą, marki mogą z łatwością kontrolować wielkość nakładu, częstotliwość uzupełniania zapasów oraz warianty graficzne, lepiej dostosowując swój łańcuch dostaw do działań marketingowych i wyników sprzedaży.

Jak to wygląda w praktyce?

Wyobraźmy sobie, że firma Risetówka importuje i wprowadza na rynek cztery nowe smaki wina. Na początek zamawia etykiety dla każdego z win w identycznych ilościach. Na podstawie danych przewiduje, że taka dostawa zapewni im wystarczającą ilość etykiet na pierwsze 8-12 tygodni sprzedaży.

Po pierwszym miesiącu dwa rodzaje win znikają z półek – sprzedając się dwa razy szybciej niż pozostałe smaki. Jeśli polgaliby na konwencjonalnych metodach druku w celu uzupełnienia zamówienia na etykiety, mieliby ograniczoną możliwość rozwiązania obecnej sytuacji. Byliby zmuszeni do zamawiania większych ilości niż rzeczywiście potrzebują, a ze względu na wydłużony czas realizacji zamówienia musieliby szacować zużycie na podstawie przewidywanej wielkości sprzedaży.

Ponieważ jednak zdecydowali się na druk cyfrowy, przy składaniu kolejnego zamówienia na etykiety mogą dostosować ilość poszczególnych jednostek asortymentowych do rzeczywistej sprzedaży. Mogą także szybciej złożyć zamówienie na uzupełnienie zapasów, aby uwzględnić wyczerpujące się zapasy dwóch wiodących win. Bez konieczności czekania na długi czas realizacji zamówienia lub osiągania minimalnej ilości zamówienia.

W maju Risetówka wprowadza na rynek na 8 tygodni sezonowe wino cytrusowe. Nie mając pewności, jak sprawdzi się ich nowy produkt, Risetówka jest w stanie złożyć ostrożne pierwsze zamówienie na cyfrowo drukowane etykiety. Promocja nowego produktu jest udana, a sprzedaż wzrasta. Gdy wzrasta zapotrzebowanie na ponowne zamówienia, firma jest w stanie szybko zamówić więcej etykiet. Może zrealizować drugą dostawę produktu na rynek w terminie umożliwiającym uzupełnienie półek sklepowych. Gdy sezon dobiega końca i popyt na wina cytrusowe słabnie, firma jest w stanie złożyć ostatnie zamówienie na uzupełnienie etykiet w ilości, która pozwoli jej dotrwać do końca cyklu życia produktu. Nie wygeneruje niewykorzystanych zapasów do przechowania lub wyrzucenia (tracąc w ten sposób pieniądze).

W miarę postępów sprzedaży i ekspansji Risetówki na nowe rynki, firma może nadal wykorzystywać swoje dane sprzedażowe i moc technologii cyfrowych, aby reagować na rynek i zarządzać cyklem życia każdego produktu z coraz większą skutecznością, dokładnością i kontrolą.

Kiedy druk cyfrowy ma sens finansowy?

Druk konwencjonalny wymaga dużych minimalnych nakładów, aby pokryć znaczne koszty początkowe i produkcyjne. Obejmują one oprzyrządowanie (płyty drukarskie i matryce), czas przygotowania maszyn i odpady materiałowe. Druk fleksograficzny może wymagać przepuszczenia setek metrów materiału przez maszynę, zanim zostaną prawidłowo skalibrowane i będą gotowe do precyzyjnego wykonania zamówienia. Gdy maszyny już pracują, produkowana jest duża ilość identycznych egzemplarzy.

Z drugiej strony, druk cyfrowy eliminuje lub znacznie zmniejsza wiele z tych kosztów początkowych i ma znacznie niższą barierę wejścia, zwłaszcza w przypadku niskich i średnich nakładów. Cena jednostkowa jest bardziej spójna w całym nakładzie niż w przypadku konwencjonalnych metod druku. Ponadto w efekcie końcowym można uzyskać dowolną liczbę wariantów graficznych w ramach jednego nakładu.

Ponieważ technologia cyfrowego druku i wykończenia opakowań jest z roku na rok coraz lepsza, “punkt zwrotny”, w którym druk konwencjonalny staje się bardziej opłacalny niż cyfrowy, przesuwa się coraz dalej. Dzisiejsze cyfrowe drukarki do produkcji opakowań i etykiet są w stanie przetwarzać tak duże ilości zamówień, że rzadko zdarza się, aby porównywalny druk konwencjonalny był tańszy.

Cyfryzacja + łańcuch dostaw = zmiana paradygmatu

Tradycyjnie do zakupów opakowań podchodzi się z myślą o zakupie jednego nakładu po najniższym koszcie realizacji. Dzięki wszystkim możliwościom, jakie daje technologia cyfrowa, kupujący i menedżerowie łańcucha dostaw mogą zmienić swój sposób myślenia. Obecnie o zakupach opakowań można myśleć w kontekście zarządzania cyklem życia produktu, gdzie inteligentni nabywcy mają możliwość wpływania na zyski i straty klientów.

Druk cyfrowy i korzyści dla łańcucha dostaw

Sprawny łańcuch dostaw lepiej wykorzystuje zasoby i minimalizuje ryzyko. Druk cyfrowy jest w stanie zapewnić te korzyści opakowaniom poprzez optymalizację cykli uzupełniania zapasów i wielkości zamówień.

Przy niższych minimalnych ilościach zamówień, marki mogą zredukować lub wyeliminować przechowywane zapasy opakowań. Ponadto mogą korzystać ze sprawnego, bardziej elastycznego łańcucha dostaw. W porównaniu z drukiem konwencjonalnym, zadania związane z drukiem cyfrowym mogą być odświeżane wielokrotnie w trakcie cyklu życia produktu. To pozwala na dokładniejsze ustalanie wielkości zamówień w oparciu o rzeczywistą sprzedaż i bardziej dopasowane komunikaty na opakowaniach, co jeszcze bardziej zwiększa sprzedaż.

Chociaż druk cyfrowy jest często chwalony za zdolność do obsługi niskich i średnich nakładów, należy pamiętać, że dzisiejsze technologie drukowania i wykańczania osiągnęły taki poziom jakości i szybkości, że pozwalają na realizację zamówień dowolnej wielkości.

Przepływ pracy przy druku cyfrowym

Cyfrowe systemy druku i wykańczania opakowań zapewniają również możliwości optymalizacji przebiegu produkcji, co dodatkowo usprawnia łańcuch dostaw. Konwencjonalne metody druku opierają się przede wszystkim na analogowych technikach przygotowania druku, konfiguracji i produkcji. Bardzo niewielka część tego procesu została zdigitalizowana i z tego powodu istnieje zwiększony margines błędu pomiędzy testami próbnymi, wydrukowanymi próbkami a ostatecznym produktem opakowaniowym.

Druk cyfrowy to zaawansowany cyfrowy obieg dokumentów, dzięki któremu plik graficzny przechodzi z formatu PDF do druku przy niewielkim, o ile w ogóle, nakładzie pracy ręcznej. Elektroniczne zatwierdzanie wydruków jest bardzo dokładne. Jeśli otrzymacie wydruk, będzie on dokładnie odzwierciedlał wygląd finalnego produktu. Został on wykonany dokładnie w taki sposób, w jaki będzie przebiegała produkcja.

Druk cyfrowy jest szybszy niż druk konwencjonalny i może dostarczyć produkt na rynek szybciej i ze wszystkimi dodatkowymi korzyściami, które wynikają z tej nowoczesnej techniki.

Drukarki cyfrowe i technologie wykańczania

Drukarki arkuszowe

OKI serii Pro9000, opracowano z myślą o drukarniach cyfrowych, producentach i sprzedawcach detalicznych, zapewniają firmom pełną kontrolę nad drukiem, umożliwiając druk małych ilości opakowań, takich jak saszetki, torby papierowe, doypacki i pudełka.

Seria Pro9000 wykorzystuje nagradzaną cyfrową technologię LED firmy OKI, która zapewnia głębokie, żywe kolory, doskonałą jakość i wysoką gęstość kolorów, drukując nawet najbardziej skomplikowane projekty bezpośrednio na zróżnicowanych ekologicznie materiałach.

Co ważne, seria Pro9000 została zaprojektowana tak, aby zapewnić firmom niski całkowity koszt użytkowania, zerowe koszty konfiguracji i stosunkowo niską inwestycję początkową. Co więcej, do obsługi drukarki nie jest wymagana żadna wiedza wewnętrzna. Możliwość drukowania nawet pojedynczych sztuk w razie potrzeby oznacza również wyeliminowanie odpadów.

Niezależnie od tego, czy detalista lub producent rozwija się, czy po prostu stara się przetrwać w obecnych warunkach kryzysu gospodarczego, drukarki OKI Pro9000 minimalizują koszty i otwierają nowe możliwości tworzenia, drukowania i czerpania zysków z potrzeb klientów, zwiększając ich zadowolenie i lojalność oraz zapewniając powtarzalność zamówień, jednocześnie oferując elastyczność w zmieniających się warunkach biznesowych.

Drukarki rolowe wraz z finiszerem

OKI Pro 1050 i 1040 to propozycja naszej firmy do nisko i średnio nakładowej produkcji etykiet. Druk jest odporny na działanie wody i promieniowania UV. W przypadku OKI Pro1050 dostępny jest piąty kolor WHITE, który pozwala na obsługę podłoży metalicznych, kraftowych, kolorowych, a także folii transparentnych, gdzie możemy wykonać poddruk pod warstwą kolorową i/lub zastosować kolor biały. W tym segmencie cenowym jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku.

Drukarka jest łatwa w obsłudze, a w konfiguracji z finiszerem Graphtec DLC1000 tworzy linię produkcyjną, która eliminuje ograniczenia w zakresie kształtów etykiet i nakładów.

 • Technologia druku: TONER, 5 kolorów CMYK+WHITE lub 4 kolory CMYK
 • Zalecany dla nakładów: 2.500 – 25.000 lub więcej miesięcznie
 • Prędkość druku: 152,4 mm/s
 • Max. szerokość wstęgi: 130mm
 • Max. średnica zewnętrzna rolki: 150mm
 • Obszary zastosowań: browary, winiarnie, inne alkohole, żywność, kosmetyki, chemia, kawa, herbata i inne napoje itp.

Polecamy również: 10 powodów, dla których warto zainwestować w druk cyfrowy etykiet !

Plotery tnąco-bigujące

Plotery płaskie do cięcia papieru i kartonu pomagają w realizacji małych nakładów, które jeszcze kilka lat wcześniej były całkowicie zlecane maszynom sztancującym. Dziś jednak te zadania oznaczają realne możliwości dla drukarni.

Seria Intec FlatBed to wybór rozwiązań cyfrowego wycinania i nacinania dla szerokiego zakresu zastosowań od opakowań po etykiety. Płaskie stoły i systemy cięcia z automatycznym podawaniem, maszyny do nacinania naklejek i dedykowane systemy wycinania etykiet z podawaniem arkuszy.

Chociaż jest to najbardziej podstawowa metoda cięcia materiału, to w przypadku niektórych projektów najlepszą metodą będzie właśnie cięcie płaskie.

Maszyny sztancujące

Inną popularną metodą cięcia jest sztancowanie płaskie. Maszyna wykorzystuje płaską, stałą podstawę i ruchomą stalową matrycę do wycinania niestandardowych kształtów z materiału. Wycinanie na płaskim stole jest najczęściej wybieraną metodą do ogólnych zastosowań.

Sztancowanie rotacyjne jest popularną formą wykrawania. Metoda ta wykorzystuje cylindryczną matrycę, która obraca się w sposób ciągły. Wykrawanie rotacyjne jest wyjątkowo szybkie, precyzyjne i wszechstronne, co czyni je dobrym wyborem dla wielu zastosowań.

Aby wybrać pomiędzy tymi dwoma metodami wykrawania, należy rozważyć konkretne potrzeby dla danego projektu. Istnieje kilka pytań, które mogą pomóc w określeniu właściwego wyboru dla danego zastosowania:

 • Jaki element ma być tworzony? Jeśli potrzebujesz tworzyć produkty z najwyższą precyzją lub musisz wykonać nakleki, wybierzcie wykrawanie rotacyjne. W przeciwnym razie najlepszym rozwiązaniem będzie wykrawanie płaskie.
 • Jak gruby jest materiał? Jeżeli potrzebujesz wyciąć elementy z materiału o grubości większej niż 400g, wybierz wykrawanie płaskie. Zarówno wykrawanie rotacyjne, jak i płaskie są odpowiednimi opcjami w przypadku cieńszych materiałów.
 • Jakie są Twoje potrzeby w zakresie objętości i prędkości? Jeśli Twoje zamówienie jest duże i potrzebujesz szybkiego czasu realizacji, wybierz wykrawanie rotacyjne. Dla mniejszych zamówień idealne jest sztancowanie płaskie.

Zobacz również : Jaki sztanctygiel do produkcji opakowań ?

Początki z opakowaniami drukowanymi cyfrowo

Gdy jesteś producentem…

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie pracy z drukiem cyfrowym na opakowaniach jest zidentyfikowanie produktu, w przypadku którego korzyści płynące z zastosowania technologii cyfrowej będą stanowiły wartość dla marki i rozpoczęcie od niego. Nie próbujcie od razu przestawiać większości swojej linii produkcyjnej na tę nową technologię. Zacznijcie od jednego projektu. Poznajcie uproszczony i przyspieszony proces druku cyfrowego. Z czasem będziecie gotowi do zwiększenia skali i rozpoczęcia czerpania korzyści z technologii cyfrowej w całym procesie produkcji opakowań.

Przyjdź i zobacz jak działa technologia cyfrowa

Jeśli jesteście gotowi szczegółowo poznać zalety druku i wykańczania cyfrowego, zapraszamy do naszego salonu wystawowego. Zaplanuj konsultację z jednym z naszych doświadczonych doradców ds. maszyn poligraficznych, aby rozpocząć współpracę.

Zobacz również inne nasze artykuły:

Druk etykiet – cz.1