Intec oferuje dedykowane oprogramowanie dla ploterów ColorCut Pro, które jest dostarczane wraz z naszymi cyfrowymi ploterami tnącymi. Optymalizuje ono możliwości wycinania konturowego i pomaga użytkownikom ciąć z prostotą i precyzją.

ColorCut Pro to samodzielna aplikacja z wtyczką, którą można zainstalować na komputerach w dowolnym miejscu w środowisku pracy, aby wykonywać cięcie konturowe. Intec oferuje kompletne rozwiązanie “pod klucz”, ponieważ produkuje zarówno sprzęt, jak i opracowuje oprogramowanie dla całej gamy ploterów tnących.

Dla grafików, podstawowa aplikacja umożliwia generowanie plików cięcia z kodami kreskowymi lub QR i powiązanymi numerami zadań, jako integralną część ich projektu, w celu natychmiastowego rozpoznawania zadań i wyszukiwania plików.

W przypadku drukarni ColorCut Job Library umożliwia użytkownikom pobieranie wcześniej przygotowanych plików cięcia do procesu roboczego, bez konieczności uruchamiania programu Adobe® Illustrator® lub CorelDRAW®. Jest to rozwiązanie wykorzystywane zazwyczaj w środowisku produkcyjnym, z dala od studia projektowego.

Rozwój oprogramowania. Intec oferuje obecnie dwa tryby w oprogramowaniu ColorCut Pro 3, oba zapewniają tę samą funkcjonalność operatora, ale różnią się sposobem generowania i odczytywania danych. Oprogramowanie ColorCut Pro 3 automatycznie generuje kod kreskowy dla modelu FB575 który wykorzystuje wbudowany czujnik optyczny – lub kod QR dla pozostałych modeli, z wbudowaną kamerą Vision3 CCD, do odczytu i cięcia plików cyfrowych. Oprogramowanie jest dostarczane z każdym ploterem i w pełni integruje się z wiodącymi pakietami do rysowania: Adobe Illustrator i CorelDRAW.

Wbudowany czujnik/kamera odczytuje wygenerowany kod kreskowy lub kod QR na każdym wydrukowanym arkuszu i pobiera powiązany plik cięcia z biblioteki zadań ColorCut Pro.

Wbudowany czujnik/kamera odczytuje również SmartMarks, zapewniając dokładność pozycjonowania. Zaawansowane funkcje kompensują przekrzywienie druku lub pozycjonowania, aby zapewnić precyzyjną rejestrację cięcia.

oprogramowanie dla ploterów, plotery tnące oprogramowanie

ColorCut Pro

Twórz i modyfikuj. Będąc w pełni zintegrowanym z Adobe Illustrator i CorelDRAW, ColorCut Pro pozwala użytkownikom na ponowne otwieranie grafiki, która wymaga edycji elementów projektu. Po dokonaniu edycji, wystarczy jednym naciśnięciem klawisza odtworzyć nowy plik cięcia i jego dane.

Rozpoznawanie kolorów. Pracując z liniami wektorowymi w projekcie, możliwe jest skonfigurowanie procesów cięcia / bigowania przy użyciu różnych kolorów linii. Ta funkcja rozpoznaje różne kolory i pozwala użytkownikom ustawić typy operacji i sekwencję według koloru.

Kontrola wydajności dla serii produkcyjnych. Wiele arkuszy można umieścić na stole w tym samym czasie, a ColorCut Pro można ustawić tak, aby wyszukiwał każdy arkusz i ciął go – zwiększając produktywność.

Inteligentna kontrola linii. Nie ma potrzeby rysowania różnych rodzajów linii w kompozycji, takich jak przerywane lub kropkowane. Wystarczy użyć jednolitej linii wektorowej. Określając dane linie w określonych kolorach, ColorCut Pro może być używany do wyznaczania wymaganych zadań dla każdego koloru linii, tj. czerwony do cięcia, niebieski do perforacji, zielony do bigowania itp.

W przypadku złożonych projektów możliwa jest zmiana sekwencji i kolejności cięcia – na przykład wycięcie wszystkich otworów do zawieszania jako pierwsze zadanie, perforacja otworu dozującego jako drugie zadanie, a następnie wykonanie wszystkich bigów lub wycięcie zewnętrznego kształtu jako ostatnie zadanie itp. Funkcja ta może być również wykorzystywana z dobrym skutkiem, jeśli gotowy element ma zostać zachowany w arkuszu – wystarczy ustawić końcowe zadanie cięcia, aby zawierało małe “mostki”, które utrzymają projekt na miejscu.

Ustaw punkt początkowy czujnika i kliknij przycisk Start. W przypadku ColorCut Pro, po ustawieniu głowicy tnącej na pierwszym znaku rejestracyjnym i ustawieniu punktu początkowego, czujnik automatycznie wykryje drugi, trzeci i czwarty znak rejestracyjny arkusza i skompensuje wszelkie błędy skali, przekrzywienia lub położenia – cięcie rozpocznie się automatycznie.

Poniżej znajduje się krótki poradnik dotyczący projektowania przy użyciu AdobeIllustrator. W przypadku CorelDraw działania wykonujemy analogicznie, a w razie problemów zapraszamy do kontaktu poprzez riset@riset.pl