W dobie rozwijającego się druku cyfrowego coraz większego znaczenia nabierają introligatornie. To dzięki nim możliwe jest sprawne i skuteczne wykończenie licznych wydruków. W jednej z nich – rzeszowskim Intro-Art pojawiła się właśnie nowa wycinarka – Uchida AeroCut One, która wzbogaciła ofertę fimy.

Usługi introligatorskie to corazważniejsza część branży poligrafiznej. Z pewnością ma na to wpływ nieustanny rozwój druku cyfrowego. Drukarnie zajmujące się tego typu wydrukami inwestując w maszyny drukarskie
czasami zaniedbują kwestie introligatorskie. Właśnie wtedy do akcji wkraczają intrligatornie, takie jak Intro-Art. Poprzez szereg usług, wśród których znajduje się wycinanie, bigowanie, falcowanie, wykonywanie teczek i opraw, foliowanie wydruków, wykonywanie hologramów zabezpieczających, a także złocenie i lakierowanie druku, introligatornia ta wspiera swoich klientów skracając czas wykonywanych przez nich zamówień. Od niedawna pomaga w tym wycinarka Uchida AeroCut One dostarczona przez Riset Polska.
Niskie nakłady, duża skuteczność Introligatornia jest specyfizną branżą, szczególnie, jeśli obsługuje drukarnie cyfrowe. Większość obsługiwanych zamówień to małe nakłady. Dlatego też maszyny musza być elastyczne i łatwe w obsłudze. Taka z pewnością jest wycinarka Uchida AeroCut One. Maszyna ta wycina, perforuje i biguje
w jednym przebiegu arkusza. Do jej obsługi wystarczy zaledwie jedna osoba, co znacznie poprawia efektywność pracy. Urządzenie programowane jest za pomocą intuicyjnego, dotykowego panelu sterowania, a powtarzające się często prace można zapisać i przywoływać w dowolnie wybranym momencie. Ciekawie rozwiązany został
moduł bigujący z pięciostopniową siłą docisku i nożem zaprojektowanym tak, żeby toner na arkuszu nigdy nie pękał. Możliwe jest także rozłożenie kilku różnych prac na jednym arkuszu, np. wizytówki, pocztówki i zbigowane zaproszenia. Dodatkowo AeroCut One czyta nadrukowane marki i kalibruje cięcie na bieżąco bez zwalniania,
co znacznie przyśpiesza czas pracy urządzenia. Dzięki tej funkcji niwelowane są przesunięcia powstałe przy druku cyfrowym. Kolejnym usprawnieniem jest automatyczne pobieranie papieru za pomocą nowego systemu pasów z podsysem – rozwiązanie to eliminuje problemy z papierem kredowym oraz śladami po rolkach, jakie często wystę-
pują przy pobieraniu ciernym. Urządzenie standardowo wyposażone jest w: sześciono-żowy moduł cięcia wzdłużnego, gilotynę cięcia poprzecznego oraz bigowanie listwowe. Maszyna ta wycina z precyzją 0,1 mm przy arkuszach w formacie 365×520 mm, materiale o gramaturze 400 g/m² i prędkości do 46 arkuszy na minutę. Dzięki tym
wszystkim funkcjom AeroCut One pracuje sprawnie i efektywnie, spisując się w codziennej produkcji.
Sprawna instalacja, wiele możliwości
Zakup wycinarki był bardzo przemyślaną decyzją. Jak mówi Grzegorz Grabowski z Intro-Art: »Decyzję o zakupie maszyny podjęliśmy po dokładnej analizie rynku i porównaniu urządzeń. Wybraliśmy AeroCut One ponieważ wycinarka ta najlepiej spełnia nasze wymagania odnośnie wydajności i precyzji«. Przeprowadzona przez Riset
Polska instalacja przebiegła sprawnie, dzię- ki czemu maszyna szybko została wdrożona do pracy. Dzięki AeroCut One nowootwarta introligatornia może rozwijać się na tyle skutecznie, że jej właściciel już myśli o kolejnych inwestycjach w park maszynowy.