FestiwalDruku 13-14.09.2017

W tym roku również spotykamy się na FestiwaluDruku w Warszawie. To jedne z większych targi dla branży poligraficznej. Imprezie towarzyszy szereg wydarzeń specjalnych, jak konkursy branżowe, warsztaty i szkolenia. Co roku przeprowadzany jest konkurs o Złoty Medal Festiwalu – na najbardziej innowacyjne produkty. Właśnie taki medal zdobyliśmy na targach Drupa ? i teraz też