Zgrany duet dostawcy urządzeń i drukarni buduje sukces firmy.

XXI wiek to czas klienta i odpowiadania na jego potrzeby. Czas, w którym bardzo ważna jest jakość produktu i obsługi, jaką można zaoferować klientowi, który żyje w szybkim tempie, bardzo ceni swój czas, chce być traktowany indywidualnie i mieć rzeczywisty wybór. Dopracowaną odpowiedź na potrzeby rynku znalazła drukarnia działająca w ramach sp. z o.o. Dom Aukcyjny Mebis, która strategię działania opiera na zróżnicowaniu oferty, zagwarantowaniu jakości i automatyzacji procesów produkcyjnych. Ostatnio park ma- szynowy drukarni został wzbogacony o urządzenie Uchida Foil Glazer – w pełni automatyczny, pneumatyczny laminator rolowy z podawaniem z podciśnieniem, separacją arkuszy i modułem złocenia, będący nową pozycją w szerokiej ofercie doświadczonego dostawcy – firmy Riset Polsk

Drukarnia specjalizuje się zarówno w druku wysoko-, jak i niskona- kładowym przy wykorzystaniu dru- ku cyfrowego oraz offsetowego. Oferuje kompleksową obsługę poligra- ficzną na każdym etapie realizacji za- mówienia. Bogaty wachlarz usług firmy obejmuje druki reklamowe i użytkowe (także z możliwością personalizacji), druk wielkoformatowy z zakresu sze- roko rozumianej reklamy wizualnej, po- nadto markę PaperLove – artystyczną kolekcję papeterii ślubnej. Drukarnia realizuje również prace introligatorskie, m.in. uszlachetnianie druków, oprawę miękką, twardą i spiralną, falcowanie, bigowanie, sztancowanie. I właśnie po- trzeba poszerzenia możliwości produk- cyjnych związanych z uszlachetnianiem wydruków cyfrowych była powodem decyzji o zakupie nowej maszyny.
Marek Horubała, prezes zarządu fir- my, wyjaśnia, co zaważyło na wyborze dostawcy i modelu urządzenia: „Z racji naszego profilu działalności związanego z drukami nisko- i wysokonakładowymi, a także z artystyczną papeterią ślubną, zdecydowaliśmy się na urządzenie do foliowania z opcją złocenia. Nasz wy- bór finalnie padł na system oferowany przez firmę Riset. Nie ukrywamy, że przed zakupem analizowaliśmy rynek i testowaliśmy także konkurencyjne rozwiązania tej samej klasy. Wybór kom- paktowego urządzenia od firmy Riset był podyktowany kilkoma czynnikami. FoilGlazer najlepiej sprawdzał się na droższych papierach fakturowanych, które bardzo często wykorzystujemy przy produkcji artystycznych kartek i zaproszeń. Z naszego punktu widze- nia jest to bardzo proste w obsłudze i niezwykle intuicyjne urządzenie, które nie wymaga skomplikowanych czynności w celu przygotowania do kolejnej pracy. Maszyna w standardzie jest w pełni automatyczna, dzięki czemu operator nie musi skupiać się tylko i wyłącznie na procesach foliowania. Innym wyróż- nikiem, który zwrócił naszą uwagę, jest szybki i ekonomiczny narząd urządzenia. Także poziom obsługi klienta przez do- stawcę oceniamy bardzo wysoko – firma Riset bez przeszkód udostępniła nam urządzenie do kilkudniowych testów, ponadto otrzymaliśmy wyczerpujące i merytoryczne odpowiedzi na każdą na- szą wątpliwość i zgłaszany problem. Przy tej okazji chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować Adrianowi Dźbikowiczowi, przez firmę Riset. Nie ukrywamy, że przed zakupem analizowaliśmy rynek i testowaliśmy także konkurencyjne rozwiązania tej samej klasy. Wybór kom- paktowego urządzenia od firmy Riset był podyktowany kilkoma czynnikami. FoilGlazer najlepiej sprawdzał się na droższych papierach fakturowanych, które bardzo często wykorzystujemy przy produkcji artystycznych kartek i zaproszeń. Z naszego punktu widze- nia jest to bardzo proste w obsłudze i niezwykle intuicyjne urządzenie, które nie wymaga skomplikowanych czynności w celu przygotowania do kolejnej pracy. Maszyna w standardzie jest w pełni automatyczna, dzięki czemu operator nie musi skupiać się tylko i wyłącznie na procesach foliowania. Innym wyróż- nikiem, który zwrócił naszą uwagę, jest szybki i ekonomiczny narząd urządzenia. Także poziom obsługi klienta przez do- stawcę oceniamy bardzo wysoko – firma Riset bez przeszkód udostępniła nam urządzenie do kilkudniowych testów, ponadto otrzymaliśmy wyczerpujące i merytoryczne odpowiedzi na każdą na- szą wątpliwość i zgłaszany problem. Przy tej okazji chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować Adrianowi Dźbikowiczowi,który pomagał nam w całym procesie decyzyjno-zakupowym”.
Jarosław Szabłowski, dyrektor gene- ralny Riset Polska, dodaje: „Rynek in- troligatorski w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, dodatkowo w dobie walki o pracownika drukarnie stawiają na auto- matyzację. Samo zaś złocenie i foliowanie stało się bardzo popularne, tak jak kiedyś lakierowanie. Uchida FoilGlazer łączy wszystkie te trendy, przez co jest idealnym rozwiązaniem dla firm poligraficznych”.
Nowa foliarka przeszła już swój chrzest bojowy przy okazji produkcji naklejek dla jednego z klientów drukarni. Zostały one zabezpieczone transparentną folią w bły- sku. Obecnie zespół pracuje nad nowymi wzorami zaproszeń ślubnych, w których będą wykorzystane elementy zdobnicze projektowane specjalnie z myślą o wy- konaniu ich przy użyciu maszyny FoilGla- zer. Inwestycja jest bowiem elementem filozofii firmy, która sprowadza się do indywidualnego podejścia do klienta i budowania z nim trwałych relacji w myśl słów Steve’a Jobsa: „Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im czego chcą, zanim sami się na to zdecydują”.