Zielonogórska drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO zdecydowała się na zwiększenie automatyzacji produkcji.
Ze względu na rosnącą liczbę zamówień, trudną sytuację na rynku pracy oraz fakt, że jako przedsiębiorstwo społeczne firma zatrudnia pracowników z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, naturalnym krokiem w jej dalszym rozwoju stał się zakup szybkiego urządzenia do wycinania, bigowania i perforowania. Podczas tegorocznych targów Remadays, po kilku spotkaniach z przedstawicielami firm oferujących podobne urządzenia, zarząd drukarni zdecydował o wyborze urządzenia
Uchida AeroCut Prime z szerokiego portfolio sprawdzonego dostawcy – firmy Riset Polska.