Uwaga‼, można już składać wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro-, małych i średnich firm. Wsparciem objęte są m.in. firmy prowadzące działalność objętą kodami PKD🖊:

☑ 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
☑ 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
☑ 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
☑ 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
☑ 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
☑ 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
☑ 82.30.Z -Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Nabór wniosków trwa do 28.02☝️.
Więcej informacji:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-finansowa-pfr-2-0-dla-mikrofirm-malych-i-srednich-firm-wsparcie-dla-45-branz